Winkelwagen

Product toegevoegd aan winkelwagen

Gerelateerde producten

Privacyverklaring

INLEIDING
TimeMoto B.V. samen met haar gelieerde ondernemingen (‘TimeMoto, ‘we’, ‘onze’ of ‘ons’) is een wereldwijd bedrijf dat zich inzet om bedrijven intelligente tijdregistratie- en planningsoplossingen te bieden, waaronder inkloksystemen en cloudtoepassingen die tijdbeheer tot de kern van elke toekomstgerichte onderneming maken. Als gevolg van ons dienstenaanbod verwerkt TimeMoto persoonsgegevens (‘Persoonsgegevens’) over onze bestaande en potentiële klanten en partners.

Bij TimeMoto hechten we waarde aan uw privacy en zetten we ons in voor de bescherming van uw Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring (‘Privacyverklaring’) beschrijven we wie we zijn, hoe en voor welke doeleinden we uw Persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en alle overige informatie die voor u van belang kan zijn. We hebben ons best gedaan om u alle nodige informatie te verstrekken in een duidelijk en leesbaar formaat, maar als u vragen heeft over ons gebruik van uw Persoonsgegevens, deze Privacyverklaring of als u andere opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.   

We kunnen u ook aanvullende privacykennisgevingen of -informatie verstrekken op het moment dat we uw gegevens verzamelen. Bijvoorbeeld als u zich abonneert op onze nieuwsbrieven of geïnformeerd wilt worden over komende deals en promoties. Deze kennisgevingen zijn van toepassing op de wijze waarop we de informatie die u op dat moment verstrekt verwerken.

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing voor zover wij Persoonsgegevens verwerken in de rol van gegevensverwerker (‘Gegevensverwerker’) of dienstverlener namens onze klanten. Voor gedetailleerde privacyinformatie met betrekking tot een klant of een gelieerde onderneming van een klant die gebruik maakt van onze diensten als Verwerkingsverantwoordelijke, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de betreffende klant. We zijn niet verantwoordelijk voor de privacy- of gegevensbeveiligingspraktijken van onze klanten, die kunnen verschillen van de praktijken die in deze Privacyverklaring worden uitgelegd.

De met een hoofdletter geschreven woorden in deze Privacyverklaring hebben de betekenis die daaraan is toegekend in deze Privacyverklaring en de hieronder gegeven definities.

HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?
Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met Timemoto BV via het contactformulier. Voor specifieke vragen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer – ‘DPO’).

TimeMoto B.V. 
Heliumstraat 14
2718 SL Zoetermeer
Nederland

CONTACTFORMULIER

Functionaris voor gegevensbescherming
We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer (‘DPO’) aangesteld. Als u vragen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens of contact wilt opnemen met onze DPO, kunt u dat doen via onderstaande gegevens:

E-mail: privacy@timemoto.com

DEFINITIES
Hieronder staan enkele belangrijke voorwaarden die relevant zijn voor deze Privacyverklaring:

Persoonsgegevens: Alle informatie die direct of indirect betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie of een of meer factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Betrokkene (u): Natuurlijke perso(o)n(en) van wie Persoonsgegevens worden verwerkt, in het bijzonder in dit geval de klant of websitebezoeker. 

Verwerkingsverantwoordelijke (wij): De natuurlijke of rechtspersoon die het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt. In het kader van deze Privacyverklaring is dit TimeMoto B.V.

Gegevensverwerker: De natuurlijke of rechtspersoon die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt.

Bijzondere Categorieën Persoonsgegevens: Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon, gegevens over gezondheid of gegevens over het seksleven of de seksuele geaardheid van een Betrokkene. Houd er rekening mee dat wij geen Bijzondere Categorieën van uw Persoonsgegevens verwerken, tenzij u ons uw uitdrukkelijke toestemming geeft.

Gegevensbeschermingswetgeving: Gegevensbeschermingswetgeving verwijst naar de toepasselijke wetgeving die van toepassing is op de bescherming van Persoonsgegevens en gegevensprivacy. Dit omvat in de eerste plaats de wetgeving die van toepassing is op de verwerking van Persoonsgegevens in de EU, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’), de ePrivacyrichtlijn (‘ePD’), alsmede alle nationale wetten die in verband met voornoemde wetgeving zijn geïmplementeerd. Daarnaast strekt het zich uit tot toepasselijke wetgeving in andere landen waar TimeMoto aanwezig is.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE EN WAAROM?
We verzamelen Persoonsgegevens rechtstreeks van u wanneer u onze website bezoekt of met ons communiceert via andere vormen van communicatie. Als u ervoor kiest om geen Persoonsgegevens aan ons te verstrekken, kunt u mogelijk geen gebruik maken van de gewenste dienst/functie of technische ondersteuning krijgen.

Wanneer u onze website bezoekt of op een andere manier contact met ons opneemt, verwerken we uw Persoonsgegevens om u de best mogelijke service te bieden. Daarnaast verwerken we uw Persoonsgegevens om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht ingevolge de Gegevensbeschermingswetgeving als Verwerkingsverantwoordelijke.

Welke categorieën Persoonsgegevens verwerken we?
We verzamelen uitsluitend Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze beoogde doeleinden en in overeenstemming met de Gegevensbeschermingswetgeving:

·       Contactgegevens: Wanneer u een oplossing bij ons koopt, wanneer u contact met ons opneemt of wanneer u een account bij ons aanmaakt, verwerken we de bedrijfsnaam (indien van toepassing), uw volledige naam, afleverings- en/of factuuradres, voorkeursland, telefoonnummer(s), e-mailadres, taal en functietitel.

·       Informatie met betrekking tot facturen: We verwerken uw Persoonsgegevens voor factureringsdoeleinden om een nauwkeurige facturering te waarborgen en een financiële administratie bij te houden in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Deze informatie omvat uw bankrekeningnummer, btw-nummer, factureringsland, gegevens met betrekking tot uw bestelling, facturering of betaling, en gegevens met betrekking tot oplossingsregistratie en garantie.

·       Oplossingsinformatie: We verwerken uw Persoonsgegevens wanneer u de aangekochte oplossing op onze website registreert. Deze informatie omvat uw e-mailadres en gegevens met betrekking tot uw oplossing.

·       Cookies, IP-adressen en gedragsinformatie: We kunnen deze informatie verwerken wanneer u onze website bezoekt, afhankelijk van de voorkeuren die u zelf heeft ingesteld. Voor meer informatie verwijzen we u naar ons Cookiebeleid en het Cookievoorkeurscentrum op onze website.

Hoe verzamelen we uw Persoonsgegevens en waarom?
In de meeste gevallen verzamelen we Persoonsgegevens rechtstreeks van u, bijvoorbeeld via ons contactformulier. In andere gevallen kunnen we gegevens verzamelen op basis van uw navigatie op onze website of van platforms van derden, bijv. wanneer u een beoordeling over ons achterlaat.

Hieronder staan de doeleinden waarvoor we Persoonsgegevens verwerken met betrekking tot uw interesse in onze oplossingen, interesse om met ons samen te werken of onze bestaande klant of wederverkooppartner te zijn. De wettelijke basis waarop voor elk doel wordt vertrouwd, wordt ook in dit document beschreven. We gebruiken de Persoonsgegevens die we over u verzamelen als volgt:

·       Om bestellingen te verwerken en oplossingen en diensten te leveren: Wanneer u een bestelling plaatst op onze website, verzamelen en verwerken we uw Persoonsgegevens. Deze informatie is nodig om uw bestelling uit te voeren, betalingen te verwerken en de levering van de oplossing en diensten die u heeft gekocht te regelen. We baseren ons op de noodzaak van de uitvoering van een overeenkomst als rechtsgrond voor deze verwerking, aangezien dit vereist is om onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met u na te komen.

·       Om betalingen en kortingsbonnen te verwerken: We gebruiken uw Persoonsgegevens om betalingen veilig af te handelen en toepasselijke kortingsbonnen toe te passen op uw bestellingen. Dit zorgt voor een soepel en handig afrekenproces voor uw aankopen. We baseren ons op de noodzaak van de uitvoering van een overeenkomst als rechtsgrond voor deze verwerking, aangezien dit vereist is om onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met u na te komen.

·       Om retouraanvragen binnen een periode van 14 (veertien) dagen inzake de tevredenheidsgarantie te verwerken of om reparaties af te handelen: Indien u binnen de opgegeven periode van de tevredenheidsgarantie een retournering aanvraagt of hulp nodig heeft bij reparaties, zullen we uw Persoonsgegevens verwerken om deze handelingen mogelijk te maken. We baseren ons op de noodzaak van de uitvoering van een overeenkomst als rechtsgrond voor deze verwerking, aangezien dit vereist is om onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met u na te komen. We baseren ons ook op deze basis om de terugbetaling te vergemakkelijken en eventuele reparatiekosten te innen.

·       Om met u te communiceren over bestellingen, producten, oplossingen en/of diensten: We gebruiken de door u verstrekte contactgegevens om met u te communiceren over uw bestellingen, leveringsupdates en alle zaken die verband houden met onze oplossing of diensten. We baseren ons op de noodzaak van de uitvoering van een overeenkomst als rechtsgrond voor deze verwerking, aangezien dit vereist is om onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met u na te komen.

·       Om oplossingsonderzoeken te verzenden: We gebruiken de door u verstrekte contactgegevens om feedback te vragen over uw tevredenheid over het gebruik van onze oplossing en/of diensten. Er kan ook feedback gevraagd worden vanuit de oplossing die wordt gebruikt. We baseren ons op een gerechtvaardigd belang als rechtsgrond voor deze verwerking, omdat dit ons in staat stelt de diensten die we aanbieden te leren en te verbeteren.

·       Om het aanmaken van accounts te vergemakkelijken en om eenvoudig wijzigingen en updates van uw accountgegevens mogelijk te maken: Wanneer u ervoor kiest een account bij ons aan te maken, gebruiken we de door u verstrekte informatie om het registratieproces te voltooien. We baseren ons op een gerechtvaardigd belang als rechtsgrond voor deze verwerking, omdat dit ons in staat stelt om uw account aan te maken en te beheren volgens uw voorkeuren. Door een account aan te maken op www.timemoto.com kunt u uw bestellingen gemakkelijker en sneller plaatsen, hebt u toegang tot uw bestelgeschiedenis en kunt u uw bestellingen volgen.

Om nauwkeurige en actuele gegevens bij te houden, stellen we u ook in staat om uw Persoonsgegevens te bekijken en te wijzigen via uw accountinstellingen. Dit zorgt ervoor dat de informatie die we over u hebben accuraat en relevant blijft.

·       Om gepersonaliseerde inhoud te tonen zoals verlanglijstjes, klantbeoordelingen, advies over oplossingen en vergelijkingen van oplossingen: We kunnen uw surfgedrag en aankoopgeschiedenis op onze website gebruiken om inhoud op maat aan te bieden, zoals verlanglijstjes, aanbevelingen voor oplossingen en klantbeoordelingen. Dit verbetert uw winkelervaring en helpt u oplossingen te vinden die aansluiten bij uw interesses en voorkeuren. De rechtsgrond voor deze verwerking is uw toestemming, die u verstrekt door het desbetreffende vakje in de Cookiebanner aan te vinken. We zullen uw gegevens alleen bijhouden en gebruiken voor gepersonaliseerde inhoud als u daarvoor uw toestemming heeft gegeven. U kunt uw cookievoorkeuren te allen tijde wijzigen.

·       Om aanbevelingen te doen voor bijkomende producten of oplossingen en/of diensten die u mogelijk zouden kunnen interesseren, om u op de hoogte te brengen van speciale aanbiedingen, alsook u onze nieuwsbrief te bezorgen: Op basis van uw eerdere aankopen en surfgedrag kunnen we soortgelijke producten of oplossingen en diensten aanbevelen die aansluiten bij uw voorkeuren. We zullen dit per e-mail aan u communiceren. Dit stelt ons in staat om uw winkelervaring te personaliseren en u relevante aanbiedingen te doen. We kunnen u ook een terugkerende nieuwsbrief sturen als u zich hiervoor heeft ingeschreven. Om uw Persoonsgegevens voor dit doel te verwerken, baseren we ons als rechtsgrond op de toestemming die u vrijwillig heeft gegeven voordat u uw aankoop afrondt of zich inschrijft op de nieuwsbrief. U zult de mogelijkheid hebben om u eenvoudig af te melden voor alle volgende e-mails die u voor dit doel ontvangt.

Als u een wederverkoper bent, kunnen we u via e-mail op de hoogte stellen van een nieuwe of aanstaande oplossing of van updates van een bestaande oplossing. Het is in ons wederzijds belang om u op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen die onze zakelijke samenwerking kunnen bevorderen. We baseren ons op de toestemming van de aangewezen contactpersoon van de wederverkopersorganisatie om hun Persoonsgegevens voor dit doel te verwerken. U zult de mogelijkheid hebben om u eenvoudig af te melden voor alle volgende e-mails die u voor dit doel ontvangt.

·       Om fraude of misbruik te voorkomen en op te sporen en om ondersteuning van derden te gebruiken voor technische, logistieke of andere functies: We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om frauduleuze activiteiten of misbruik van onze website op te sporen en te voorkomen. Daarnaast kunnen we bepaalde gegevens delen met externe dienstverleners die ons helpen bij het uitvoeren van technische, logistieke of andere functies namens ons, zoals gegevensopslag of het uitvoeren van bestellingen. Wij baseren ons op een gerechtvaardigd belang als rechtsgrond voor deze verwerking, aangezien dit noodzakelijk is om onze website en ons bedrijf te beschermen tegen frauduleuze activiteiten en om de goede werking ervan te garanderen.

·       Om cookies te implementeren: We implementeren strikt noodzakelijke, functionele, analytische en marketingcookies om te zorgen voor een naadloze werking, een gepersonaliseerde ervaring en informatieve inhoud op onze website. Deze cookies verbeteren de interacties van gebruikers, bieden inzichten voor continue verbetering en vergemakkelijken communicatie op maat. We baseren ons op de toestemming van de websitebezoeker om Persoonsgegevens te verwerken om functionele, analytische en marketingcookies te implementeren. Voor meer informatie verwijzen we u naar ons Cookiebeleid en het Cookievoorkeurscentrum op onze website.

·       Om getuigenissen en beoordelingen van klanten te delen: We kunnen getuigenissen en beoordelingen van klanten op onze website weergeven om uw ervaringen met onze oplossingen en/of diensten te benadrukken. Deze getuigenissen kunnen schriftelijke inhoud en, indien vrijwillig verstrekt, foto's van klanten of contactpersonen van onze wederverkooppartners omvatten. Wanneer getuigenissen rechtstreeks op de website worden achtergelaten, baseren we ons op een gerechtvaardigd belang om uw Persoonsgegevens te verwerken, om op transparante wijze waardevolle inzichten vanuit het perspectief van onze klanten te delen. Als u ervoor kiest om ons vrijwillig een foto van u te geven bij de getuigenis, baseren we ons op de toestemming die u ons heeft gegeven om die foto te verwerken. We kunnen ook gebruik maken van beoordelingen en getuigenissen op externe platforms zoals Google, Capterra, Trustpilot en Amazon. We vertrouwen op ons gerechtvaardigde belang om deze informatie te verwerken, aangezien het in ons commerciële belang is om feedback over TimeMoto te delen.

·       Om u een uitgebreide garantie te geven: Wanneer u uw oplossing op onze website registreert door uw oplossings- en contactgegevens te verstrekken, kunnen wij u 1 (één) jaar extra garantie geven op uw hardwareoplossing. We baseren ons op ons gerechtvaardigd belang om uw Persoonsgegevens voor dit doel te verwerken.

·       Om een product of oplossing te bestellen via marktplaatsen van derden: Wanneer u ons product of onze oplossing bestelt via marktplaatsen van derden zoals Amazon, eBay, bol.com enz., verwerken we de Persoonsgegevens die u bij de aankoop heeft verstrekt om uw bestelling te leveren. We baseren ons op de noodzaak van de uitvoering van een overeenkomst als rechtsgrond voor deze verwerking, aangezien dit vereist is om onze verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen en de succesvolle levering van uw bestelling te garanderen.

·       Om marketing- en reclamedoelgroepen op te bouwen: We nemen deel aan het creëren van lookalike doelgroepen om onze advertenties te verbeteren of om huidige klanten van onze advertenties uit te sluiten. Dit houdt in dat e-mailadressen worden gedeeld met advertentieplatforms, zodat deze een publiek kunnen creëren dat vergelijkbare kenmerken deelt met onze bestaande gebruikers. We realiseren dit proces op basis van ons gerechtvaardigde belang om onze reclame-inspanningen te verbeteren via deze op maat gemaakte doelgroepen, wat resulteert in relevantere en betekenisvollere inhoud voor u.

Bijzondere Categorieën Persoonsgegevens
In onze hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke verzamelen we geen Bijzondere Categorieën Persoonsgegevens actief voor een van de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden. Als we om welke reden dan ook dergelijke gegevens moeten verzamelen, wordt u hiervan op de hoogte gebracht op het moment van het verzamelen, en dit gebeurt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming of in overeenstemming met andere rechtmatige doeleinden onder de Gegevensbeschermingswetgeving.

GEBRUIKEN WE COOKIES?
Onze website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om uw surfervaring te verbeteren en om de kwaliteit van onze website te verbeteren. Voor meer informatie verwijzen we u naar ons Cookiebeleid en het Cookievoorkeurscentrum op onze website.

HOE BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
We bewaren uw Persoonsgegevens veilig om u een hoogwaardige service te bieden, in volledige overeenstemming met de Gegevensbeschermingswetgeving, en zo lang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verzameld. Deze doeleinden omvatten ook het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige en rapportageverplichtingen.

Bij het bepalen van de bewaartermijn voor uw Persoonsgegevens houden we rekening met factoren zoals de aard, de hoeveelheid en de gevoeligheid van de informatie, evenals potentiële risico's in verband met onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking. We denken ook na over de doeleinden voor het verzamelen van uw gegevens en of we die doeleinden op verschillende manieren kunnen bereiken.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen we uw Persoonsgegevens anoniem maken zodat deze niet langer met u in verband worden gebracht.

MET WIE KUNNEN WE UW GEGEVENS DELEN?
We kunnen uw Persoonsgegevens delen met een of meer derden, ongeacht of de derde al dan niet verbonden is met TimeMoto. We kunnen uw Persoonsgegevens volgens onze instructies delen voor het verwerken van bestellingen, het bezorgen van pakketten, het verzenden van e-mail of post, het verwijderen van dubbele informatie op de klantenlijst, het analyseren van gegevens, het bieden van marketingondersteuning, het verwerken van creditcardbetalingen, het leveren van klantenservice en/of voor reclame- of (gepersonaliseerde) marketingactiviteiten.

Wanneer we derden toegang verlenen tot uw Persoonsgegevens zoals beschreven, zorgen we ervoor dat de nodige contractuele en organisatorische maatregelen worden genomen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat uw Persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor zover verwerking ervan zowel gerechtvaardigd als noodzakelijk is, op grond van de Gegevensbeschermingswetgeving, en alleen in overeenstemming met onze instructies.

GEVEN WE PERSOONSGEGEVENS INTERNATIONAAL DOOR?
Indien nodig voor de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden of indien wettelijk vereist, kunnen we uw Persoonsgegevens buiten de EU/EER doorgeven aan landen die niet door de Europese Commissie (voor zover relevant) worden geacht een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens te bieden. In dergelijke gevallen zal elke doorgifte van Persoonsgegevens gebaseerd zijn op waarborgen die ons in staat stellen de doorgifte uit te voeren in overeenstemming met de Gegevensbeschermingswetgeving, zoals de specifieke contractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd als relevant om een adequate bescherming van persoonsgegevens te bieden.

We kunnen Persoonsgegevens ook internationaal delen tussen de verschillende entiteiten binnen TimeMoto B.V. We zullen dit alleen doen op basis van de contractuele waarborgen die ons in staat stellen de doorgifte uit te voeren, in geval van gegevensdoorgifte aan TimeMoto-entiteiten die gevestigd zijn in landen die niet door de Europese Commissie zijn geïdentificeerd als landen die een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden.

WELKE BEVEILIGINGSMAATREGELEN NEMEN WE?
We hechten veel waarde aan uw privacy. Daartoe hebben we algemeen aanvaarde technologische en operationele beveiligingsnormen geïmplementeerd om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Alleen geautoriseerd personeel van TimeMoto krijgt toegang tot Persoonsgegevens en deze medewerkers zijn contractueel of wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

TimeMoto zal passende contractuele, technische en organisatorische maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Gegevensbeschermingswetgeving, en in het bijzonder om een passend beveiligingsniveau te waarborgen.

WAT ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?
Op grond van de Gegevensbeschermingswetgeving heeft u een aantal rechten met betrekking tot onze verwerking van uw Persoonsgegevens, en wel als volgt:

Recht om geïnformeerd te worden over onze verzameling en ons gebruik van Persoonsgegevens
U heeft het recht om geïnformeerd te worden over de verzameling en het gebruik van uw Persoonsgegevens. We zorgen ervoor dat dit recht wordt nageleefd via ons interne beleid voor gegevensbescherming en wordt bekrachtigd via deze en andere privacyverklaringen. Deze worden regelmatig gecontroleerd en bijgewerkt om te garanderen dat ze accuraat zijn en overeenstemmen met onze gegevensverwerkingsactiviteiten.

Recht van toegang
U heeft het recht om toegang te krijgen tot de informatie die we over u verwerken.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om onjuiste of verouderde informatie over uzelf te laten corrigeren. 

Recht op vergetelheid (recht op wissing)
In bepaalde uitzonderlijke gevallen heeft u het recht om informatie over u te laten verwijderen voordat de aangegeven bewaarperiode is verstreken. 

Recht op beperking van de verwerking
In sommige gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. Indien u dit recht uitoefent, mogen we uw Persoonsgegevens uitsluitend verwerken met uw toestemming of met het oog op het vaststellen, doen gelden, verdedigen, beschermen van een aanzienlijk publiek of privaat belang, behalve wanneer we uw gegevens verwerken voor opslag. 

Recht van bezwaar
In bepaalde gevallen heeft u het recht om bezwaar te maken tegen onze anderszins rechtmatige verwerking van uw Persoonsgegevens. 

Recht op overdracht van uw gegevens (gegevensoverdraagbaarheid)
In bepaalde gevallen heeft u het recht om uw Persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen en om die Persoonsgegevens ongehinderd van de ene Verwerkingsverantwoordelijke naar de andere over te dragen.

Recht om uw toestemming in te trekken
U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken in de omstandigheden waarin u ons eerder toestemming heeft gegeven om uw Persoonsgegevens te verwerken.

Rechten met betrekking tot geautomatiseerde verwerking
Een geautomatiseerde beslissing is een beslissing die door onze systemen wordt genomen in plaats van door een persoon. U heeft het recht om uw zorgen te uiten en bezwaar te maken tegen een besluit dat op grond van bepaalde wetten zoals de AVG op zuiver geautomatiseerde wijze is genomen. U heeft ook het recht om een persoon te verzoeken die beslissing te herzien.

Het is onwaarschijnlijk dat dit recht van toepassing is op het gebruik van uw gegevens door TimeMoto, aangezien elke geautomatiseerde verwerking die wij uitvoeren waarschijnlijk geen beslissingen zal nemen en menselijke interventie zou omvatten. Indien u dit nader wenst te bespreken, verzoeken we u contact met ons op te nemen zoals hierboven uiteengezet.

U kunt een beroep doen op een van bovenstaande rechten door contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens. Wanneer u een verzoek indient, zullen we u enkele aanvullende vragen stellen om uw identiteit te verifiëren. We zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek reageren.

VRAGEN EN KLACHTEN
Indien u vragen heeft met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring, kunt u contact opnemen met onze DPO via bovenstaande contactgegevens. 

Houd er rekening mee dat u ook het recht heeft om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming met betrekking tot de manier waarop we uw Persoonsgegevens verwerken. We zouden het echter op prijs stellen als u eerst zou willen overwegen uw zorgen of klachten rechtstreeks bij ons aan te kaarten (via bovenstaande contactgegevens). Uw tevredenheid is van het grootste belang voor ons, en we zullen altijd onze uiterste best doen om eventuele problemen op te lossen. Mocht u vragen hebben over welke toezichthoudende autoriteit op uw situatie van toepassing is, dan kunt u contact met ons opnemen via bovenstaande contactgegevens.

ANDERE LINKS
Houd er rekening mee dat onze website een link kan bevatten naar andere websites waar u toegang toe heeft. We zijn niet verantwoordelijk voor het gegevensbeleid, de inhoud of de veiligheid van deze websites. We hebben geen controle over het gebruik van uw gegevens door derden wanneer u deze websites bezoekt of uw gegevens anderszins via deze kanalen verstrekt.

WIJZIGINGEN
TimeMoto behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen of aan te passen. De ingangsdatum van enige wijziging of aanpassing wordt hieronder weergegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om dit document regelmatig te controleren op wijzigingen.

Hartelijk dank dat u de tijd heeft genomen om onze Privacyverklaring te lezen.

Versie 2.1; september 2023