Winkelwagen

Product toegevoegd aan winkelwagen

Gerelateerde producten

Gebruiksvoorwaarden

www.timemoto.com (de “Website”) is de Website van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TimeMoto B.V. (“TimeMoto”), statutair gevestigd te Zoetermeer (2718 SL) aan de Heliumstraat 14, en met het e-mailadres info@timemoto.com. Door de Website te bezoeken wordt u geacht onderstaande gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) te hebben gelezen en aanvaard. Als u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, mag u de Website niet bezoeken of gebruiken.

 1. De inhoud van de Website en de Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door TimeMoto worden gewijzigd, zonder dat TimeMoto hiervoor enige kennisgeving hoeft te verstrekken.

 2. Tenzij anders overeengekomen garandeert TimeMoto niet dat de Website geen informatie bevat die onjuist is. Aan de informatie op deze Website kunnen geen rechten worden ontleend. Elk gebruik dat u maakt van de informatie op deze Website is voor uw eigen risico. TimeMoto kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies die/dat ontstaat of zou kunnen ontstaan als gevolg van het directe of indirecte gebruik van informatie op deze Website.

 3. Persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming die via of in het kader van deze Website worden verstrekt of verzameld, zullen alleen worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van TimeMoto zoals gepubliceerd op deze Website.

 4. Het downloaden of anderszins verkrijgen van materiaal via het gebruik van deze Website geschiedt naar eigen inzicht en op eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk voor schade aan of verlies van uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van deze materialen.

 5. De lay-out en het ontwerp van de Website en de daarop weergegeven informatie, teksten, afbeeldingen, logo's, foto's en illustraties worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten. TimeMoto is een geregistreerd handelsmerk van TimeMoto Holding B.V. Alle overige intellectuele-eigendomsrechten berusten bij TimeMoto B.V. en/of TimeMoto Holding B.V. Het is niet toegestaan de Website of enig deel daarvan op te slaan, voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen zonder de schriftelijke toestemming van TimeMoto Holding B.V. en/of TimeMoto B.V.

6. Het handelsnaamrecht en het merkrecht op de naam “TimeMoto” en het merkrecht voor het TimeMoto-logo zijn in handen van TimeMoto Holding B.V. en TimeMoto B.V. Het gebruik van de naam TimeMoto en het TimeMoto-logo is uitsluitend voorbehouden aan TimeMoto Holding B.V., TimeMoto B.V., haar groepsmaatschappijen en licentienemers. Zonder schriftelijke toestemming van TimeMoto Holding B.V. en/of TimeMoto B.V. is het uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de handels- en merknaam TimeMoto en/of het TimeMoto logo.

 7. Op de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Website en/of de daarvan afgeleide informatie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

8. TimeMoto is bevoegd deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. TimeMoto zal u van tevoren op de hoogte stellen van een wijziging of aanvulling.